Πλαστική χειρουργική είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της λειτουργίας μιας σειράς ιατρικών προβλημάτων, τα οποία είτε δημιουργούνται εκ γενετής ή είναι επίκτητα ως αποτέλεσμα τραύματος, εκφύλισης, ασθένειας ή ηλικιακής φθοράς.

Είναι η χειρουργική ειδικότητα με το μεγαλύτερο εύρος επεμβάσεων.

Ο όρος «πλαστική» έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική λέξη πλάθω, η οποία σημαίνει δίδω μορφή, διαμορφώνω. Κάθε πλαστική χειρουργική επέμβαση έχει ως σκοπό τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργική αρμονία. Δεν υπάρχει επέμβαση αποκατάστασης χωρίς στοιχείο αισθητικής και το αντίθετο. Η πλαστική χειρουργική είναι επανορθωτική και στοχεύει στο σωστό αισθητικό αποτέλεσμα.